Welkom!

De Nederlandse club voor kortbenige Terriërrassen.
De Schotsche Terriërclub is opgericht op 9 oktober 1925.

Lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

Over STC

1976 – 2000
Nadat men in 1975 op gepaste wijze het 50 jarig Jubileum had gevierd was het een tijd voor normale zaken – het clubblad in 1976 zat boordevol met shownieuws; nog meer dan tegenwoordig! De Yorkshire Terriers verlieten de STC en werden op 27/6/76 zelfstandig. De Winner 1976 had een inschrijving van maar twee Schotse Terrier reuen, en Mevr.Muller-Kok was zeer succesvol in binnen en buitenland met haar Schotten. Winner 1977 bij de reuen was de Engelse import Gaywyn Landlord, en bij de teven was dat Paget Lady van Karmelduin; namen die de meeste STC leden van vandaag helemaal niets zeggen.

Begin 1978 werd Hans van den Berg penningmeester van de STC, en werd de toenmalige voorzitter Dhr.G.Smits opgevolgd door de Westie fokker Ir.J.Claessens. Een advertentie voor een hele pagina kostte in 1978 HFL 175,– en er waren weinig foto’s in het Clubblad, maar wel veel kleine advertenties. In februari 1979 werd de eerste Kampioensclubmatch gehouden, en de Westies hadden hun eigen club opgericht. De STC hield een enquete onder de leden, waaruit bleek dat de meeste Westie-bezitters bij de STC wilden blijven. Uiteindelijk heeft de STC een kort geding tegen de Raad van Beheer aangespannen over de erkenning van de Westie-club; de uitslag was in het nadeel van de STC en de West Highland White Terrier Club was een feit. De keurmeestersverslagen van de honden werden ook nog in het clubblad afgedrukt, en in 1979 werd een Schotse Terrier Best in Show op de tentoonstelling te Zuid-Laren – “Ivory Duke of Eastbrook” werd beste uit 2061 honden.

Voorzitter van de STC in 1981 was dhr Kolvoort, en in 1982 werd de club opgeschrikt door de tragische dood van mevr.Muller-Kok bij een auto ongeluk. Ook in de begin van de jaren tachtig was Hans van den Berg voorzitter. De Australische Terriers hadden zoveel aanhang dat ze als zelfstandig club begonnen, maar lang hield het niet stand en zo kwamen ze terug bij de moedervereniging. De eerste Glen of Imaal Terriers werden bij de Club aangemeld in 1987. In al de voorgaande jaren was mevr.Riek Magendans een legende bij de STC geworden en toen zij in december 1991 stierf was er ineens een grote leegte ontstaan. Het secretariaat werd toen al onder de kundige hoede van Irma de Roo-Strous gerund, en in 1992 begonnen de Norfolks met hun eigen club. Onder leiding van voorzitter Ad de Pender ondernam het Bestuur van de STC een ingrijpende vernieuwing van de Statuten en Huishoudelijke Reglement in 1993.

De Dandie Dinmont wereld was een stuk armer in 1994 met de dood van mevr.Later-v.d.Willigen van de Salicia’s kennel. De Glen of Imaal Club en de Sealyham Club begonnen in 1996 en verkregen in 2000 hun definitieve erkenning, tesamen met de Cesky Terrier Club. Wat mij opviel in al deze jaren was een groei in het aantal leden, al daalden het aantal rassen en honden die de club vertegenwoordigde, toch was er een flinke groei in de aantal gefokte honden. Het bestuur in 1976 bestond uit vijf leden, en in het jaar 2000 zijn dat er nu zeven. Uiteraard krijgt men wisselingen in besturen en de STC heeft ook haar turbulente periodes gekend – waar normaal 30 mensen op een Algemene Ledenvergadering afkomen waren er bijvoorbeeld in 1992 meer dan 150 mensen aanwezig, maar gelukkig is de vereniging anno 2000 weer in rustige wateren gekomen en beginnen wij aan de volgende periode vol goede trouw.

Op 26 juli 2010 is Ad van Tilburg overleden op 74-jarige leeftijd. De laatste jaren dapper gevochten tegen zijn ziekte.
De heer van Tilburg heeft de STC altijd een warm hart toegedragen en is dan ook 6 jaar voorzitter geweest (van 1986 – 1992) en heeft in totaal 13 jaar in het bestuur gezeten.
Samen met zijn vrouw Jacqueline van Tilburg heeft hij onder de kennelnaam “Jacky’s Pride” op shows vele honden uitgebracht die kampioen zijn geworden zowel met de schotten als ook met de cesky’s. Met hun eerste zelfgefokte cesky werden zij op de wereldtentoonstelling in Amsterdam in 1985 wereldkampioen en vanaf 1970 hebben zij 9 kampioenen op de shows gebracht. Een knappe prestatie.

Voorzitters
Vier voorzitters aanwezig bij de kampioensschapsclubmatch van de STC in 2004.
Van links naar rechts: Jo Lahaye, Chris Hunter, Ad van Tilburg(†) en Hans van den Berg.

Doelstelling

 1. Zorg te dragen voor de instandhouding en belangbehartiging van de hondenrassen, die ressorteren onder de vereniging;
 2. De liefhebberij in -, het houden van – en de fokkerij in kwalitatieve zin van raszuivere honden van de desbetreffende rassen te bevorderen;
  Door de gestelde regels van het verenigings fok reglement.
 3. Die maatregelen te treffen, die bijdragen tot het algemeen welzijn van de desbetreffende rassen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. het geven van voorlichting zowel bij de aankoop als het houden van de desbetreffende rassen en verder in het algemeen wat de fokkerij van de onder de vereniging ressorterende rassen betreft
 2. het houden en steunen van clubmatches en tentoonstellingen;
 3. het houden van vergaderingen;
 4. het geven van cursussen en lezingen;
 5. het bevorderen van het inschrijven, zowel van nesten als van enkele honden van de desbetreffende rassen, in het Nederlandse Honden Stamboek (N.H.S.B.);
 6. het bevorderen van het laten registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland;
 7. behulpzaam te zijn bij het tot stand komen en in stand houden van een goed korps keurmeesters;
 8. alle andere wettige en geoorloofde middelen die aan het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met de bepalingen en voorschriften van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.